Usługi Doradcze dla Rad Nadzorczych

Usługi dla Rad Nadzorczych

Ocena kandydatów na stanowiska Członków Zarządu

Realizujemy projekty wparcia Rad Nadzorczych w zakresie oceny kandydatów na stanowiska Członków Zarządu. Projekty realizowne są zarówno dla Spółek Skarbu Państwa jak i podmiotów prywatnych.