Rozwiązania Rekrutacyjne

Rozwiązania Rekrutacyjne

Firmy planując  przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego mają do wyboru dwie możliwości – przeprowadzenie rekrutacji własnymi siłami lub zlecenie jej firmie zewnętrznej. Każdy z wymienionych sposobów ma swoje atuty i słabsze strony, a jego wybór zależny jest od dostępności kandydatów w odniesieniu do poszukiwanego profilu stanowiska oraz  polityki rekrutacyjnej firmy i zasobów działu HR.

Usługi HR INTEGRAM  obejmują kompleksową realizację procesu rekrutacji pracowników. Rekrutujemy dla firm działających w wielu branżach i o różnej skali działalności, zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dla międzynarodowych korporacji.
Nasze doświadczenie pozwala nam zapewnić usługi na najwyższym poziomie, odpowiadającym potrzebom i standardom naszych klientów. Stosowane przez nas metody i narzędzia umożliwiają przeprowadzenie projektów rekrutacyjnych w sposób efektywny zarówno organizacyjnie jak i kosztowo z punktu widzenia klientów.

SEARCH & SELECTION

Standardowy proces rekrutacji obejmuje przeprowadzanie i nadzorowanie wszystkich działań w zakresie rekrutacji personelu :

 • weryfikacji potrzeb Kienta
 • analizy rynku i dostępności potencjalnych pracowników
 • wyszukania kandydatów spełniających wymagane kryteria
 • wstępnej rozmowy (interview) i preselekcji
 • sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności
 • weryfikacja referencji
 • wsparcia w trakcie negocjacji warunków zatrudnienia

 Zapewniamy także wsparcie kadry kierowniczej klienta w trakcie procesu rekrutacyjnego

Jeśli nie mają Państwo możliwości realizacji procesu rekrutacyjnego (lub jego części) przy wykorzystaniu własnego działu HR, ale też nie są przekonani co do zlecenia całego procesu firmie rekrutacyjnej, proponujemy :

 • Wsparcie w zakresie budowania procedur rekrutacyjnych w firmie
 • Szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne) z zakresu prowadzenia rekrutacji dla działów HR i kadry managerskiej
 • Pomoc przy tworzeniu opisu stanowiska (w szczególności w odniesieniu do stanowisk nowo tworzonych)
 • Direct search na zamówienie (analiza rynku kandydatów pracujących na analogicznych stanowiskach)
 • Wsparcie rekrutacji masowych  – mobilny rekruter
 • Analiza referencji kandydatów
 • Pomoc w wyborze zewnętrznego dostawcy usług rekrutacyjnych