HR Managment Outsourcing

HR Management Outsourcing

 • Odgrywanie roli zewnętrznego HR Business Partnera dla organizacji
 • Wspieranie Zarządu firmy, kadry zarządzającej oraz managerów we wszystkich inicjatywach i projektach HR oraz w zakresie efektywnego zarządzania zespołami
 • Opracowywanie skutecznych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych, podnoszenia wyników oraz efektów działania firmy
 • Tworzenie oraz ocena zgodności regulacji, polityk, zasad działania oraz procedur
 • Pomoc w zakresie zarządzania reorganizacją, optymalizacją oraz zmianą
 • Doradztwo w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących pracowników firmy oraz procesów HR
 • Doradztwo w zakresie budowania odpowiedniego klimatu organizacyjnego i zaangażowania pracowników
 • Wdrażanie narzędzi HR wspierających procesy w obszarach: rekrutacji, wdrożenia, rozwoju, szkoleń, ocen pracowniczych
 • Koordynowanie procesów rekrutacyjnych zgodnie z wyznaczonymi standardami
 • Realizowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników poprzez identyfikację potrzeb szkoleniowych i rozwojowych oraz koordynowanie realizacji programów szkoleniowych i rozwojowych
 • Badanie opinii pracowników oraz tworzenie planów naprawczych
 • Koordynowanie współpracy z zewnętrznymi dostawcami