Executive Search

Executive Search

Identyfikacja i pozyskiwanie, metodą direct search, kadry na najwyższe stanowiska managerskie oraz wyspecjalizowanych profesjonalistów  w oparciu o szczegółową analizę rynku i z wykorzystaniem sprawdzonej metodologii działania i doświadczenia partnerów. Metodologia pracy, którą stosujemy pozwana nam dotrzeć i zachęcić do rozmów, także te osoby, które nie poszukują aktywnie pracy.

Proces podzielony jest na kilka etapów :

  • Analiza potrzeb klienta i przygotowanie profilu stanowiska
  • Przygotowanie strategii poszukiwań
  • Analiza rynku potencjalnych kandydatów
  • Nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie rozmów z wybranymi osobami
  • Ocena i dokonanie wyboru kandydatów
  • Szczegółowa analiza referencji
  • Uczestniczenie w procesie  rozmów i negocjacji klienta z kandydatami

Rekomendowani przez nas kandydaci należą do najwyższej klasy kadry managerskiej i skutecznie przyczyniają się do rozwoju i podnoszenia wartości firm, w których zostali zatrudnieni.