STRONA GŁÓWNA

Ludzie o wysokich kompetencjach, zdolni do innowacji i zaangażowani w realizowane zadania to podstawowy warunek sukcesu firmy

HR INTEGRAM świadczy usługi w zakresie executive  search oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych na stanowiska managerskie średniego i niższego szczebla a także specjalistyczne.
Realizujemy  również projekty wspierające wewnętrzne działy HR w tworzeniu i optymalizowaniu procesów i rozwiązań w zakresie zarządzania personelem.
Doświadczenie zawodowe osób, które tworzą HR INTEGRAM łączy praktykę w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, jako zewnętrzni doradcy z praktyką w zakresie zarządzania procesami HR w ramach wewnętrznych struktur HR.
Dla zwiększenia kompleksowości świadczonych usług, które Państwu proponujemy, współpracujemy z grupą ekspertów zajmujących się procesami biznesowymi.
Profesjonalizm rozumiemy, jako wysoki poziom wiedzy i umiejętności, ale również gwarancję etycznej postawy w stosunku do  klientów i kandydatów procesów rekrutacyjnych oraz uczestników innych realizowanych projektów.
W codziennej pracy stosujemy efektywne metody działania dopasowywane indywidualnie do charakteru projektu.